Reklamace

Reklamační řád

Postup při uplatnění nároku na poskytnutí záruky:

Pokud Kupující zjistí vadu výrobku v záruční době, doporučuje Prodávající následující postup:

 • V první řadě informovat o vadě Prodávajícího, nejlépe e-mailem nebo telefonicky. Tento krok není nezbytný, ale v mnoha případech může pomoci vyřešit domnělé vady.
 • V případě, že se závadu nepodařilo vyřešit krokem 1, odešle Kupující na adresu Prodávajícího výrobek k vyřízení reklamace. Reklamované zboží může být zasláno Prodávajícímu prostřednictvím jakéhokoli veřejného přepravce popř. může být předáno osobně. Náklady na přepravu k Prodávajícímu hradí vždy Kupující.
 • Prodávající má právo na přezkoumání reklamované vady, nejdéle však do 15 pracovních dní musí o výsledku přezkoumání informovat Kupujícího.
 • V případě, že se prokáže oprávněnost reklamovaných vad, pak Kupující při uplatnění záruky má:
  • bezplatné, řádné a včasné odstranění vady, právo na výměnu vadného zboží nebo vadné součásti, není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, a není-li takový postup možný, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny (jde-li o vadu neodstranitelnou).
  • výměnu vadného zboží (jde-li o vadu neodstranitelnou bránící řádnému užívání zboží)
  • odstoupení od smlouvy (jde-li o vady odstranitelné vyskytující se však opakovaně a bránící řádnému užívání zboží)
 • Vyřešení reklamace je Prodávající povinen provést nejpozději do stanovené doby. Do stanovené doby se započítává i doba nutná k přezkoumání reklamované vady a doba přepravy opraveného výrobku zpět ke Kupujícímu. Tuto přepravu hradí Prodávající.
 • Doba od převzetí výrobku Prodávajícím až po převzetí opraveného výrobku Kupujícím se nezapočítává do záruční doby. Záruční doba se o tuto dobu naopak prodlužuje.
 • Prodávající se může písemně dohodnout s Kupujícím na přiměřené prodloužení doby opravy.
 • Pokud Prodávající nezajistí opravu reklamované závady do stanovené doby, ani se nedohodne s Kupujícím na prodloužení doby opravy, je povinen odstranit reklamovanou vadu jako neodstranitelnou.
 • V případě, že se prokáže neoprávněnost reklamovaných vad, je Prodávající oprávněn požadovat od Kupujícího náhradu nutných nákladů na přezkoumání. Kupující se s Prodávajícím může dohodnout na opravě vady výrobku dle standardních podmínek servisu.
 • Prodávající je povinen Kupujícímu vydat písemné potvrzení o tom, kdy Kupující právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace Kupující požaduje; a dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

Odpovědnost za škody způsobené vadným výrobkem

 • Posuzování odpovědnosti za škody způsobené vadným výrobkem se řídí zákonem č. 59 / 1998 Sb. v aktuálním znění.
 • Prodávající je pojištěn proti přímým škodám na majetku nebo na zdraví, které by mohl způsobit vadný výrobek dodaný Kupujícímu.
 • Prodávající neručí za ztráty zisku (přímé ani nepřímé) způsobené vadným výrobkem dodaným Kupujícímu.
 • Prodávající neručí za škody způsobené výrobkem, jejichž původ není v provozování výrobku, popř. za škody způsobené jednáním Kupujícím, které je v rozporu s návodem k použití nebo účelem daného výrobku.
 • Prodávající neručí za škody způsobené softwarem.
 • Prodávající neručí za ztrátu dat způsobenou vadným výrobkem během své životnosti ani během oprav výrobku u Prodávajícího. Prodávající důrazně doporučuje Kupujícímu pravidelné zálohování dat i všech nastavení výrobku, zvláště pak před předáním výrobku do opravy.

Přihlaste se prosím znovu

Omlouváme se, ale Váš CSRF token pravděpodobně vypršel. Abychom mohli udržet Vaši bezpečnost na co největší úrovni potřebujeme, abyste se znovu přihlásili.

Děkujeme za pochopení.

Přihlášení