Podmínky ochrany osobních údajů

Jste-li našim zákazníkem, obchodním partnerem, účastníkem našich seminářů, odborných školení, odběratelem novinek, návštěvníkem našeho stánku na výstavách nebo jste se zaregistrovali na našich webových stránkách, svěřujete nám své údaje.

Údaje, které o vás zpracováváme jsme získali na základě vzájemného obchodního vztahu a chceme vás ujistit, že zodpovídáme za jejich ochranu a zabezpečení.

Kdo je správce?

Vaše osobní údaje zpracováváme jako správce. Určujeme tedy, jak budou osobní údaje zpracovávány, za jakým účelem, po jak dlouhou dobu a vybíráme případné další zpracovatele, kteří nám se zpracováním pomáhají.

Jsme společnost Blue Panther s.r.o., IČO 45272441, vedená u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou C 9199. Se sídlem na ulici Novodvorská 994/138, Braník, 142 00 Praha a hlavní provozovnou, na ulici Mezi Vodami 29, 143 00 Praha 4, Modřany.

Jsme společností, která dodává široký sortiment měřicích a kalibračních přístrojů, zajišťuje servis a služby s těmito produkty souvisejícími, nabízí odborné konzultace a odborné semináře a školení.

Jsme provozovatel webu www.blue-panther.cz, e-shopu. www.meraky.cz a webu www.kyoritsu.cz

Prohlašujeme

Jako správce vašich osobních údajů prohlašujeme, že splňujeme veškeré zákonné povinnosti vyžadované, platnou legislativou, zejména pak soulad s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů, dále jen „GDPR“), účinným od 25. května 2018 jako přímo účinná právní norma i v rámci právního řádu České republiky.

A tedy, že 

 • Budeme zpracovávat vaše osobní údaje jen na základě platného právního důvodu, a to především našeho oprávněného zájmu, plnění smlouvy, zákonné povinnosti či uděleného souhlasu.
 • Plníme informační povinnost ještě před zahájením zpracování osobních údajů.
 • Umožníme vám a budeme vás podporovat v uplatňování a plnění vašich práv.

Rozsah osobních údajů

Zpracováváme vaše osobní údaje (jméno a příjmení) a informace související s vaší profesní nebo obchodní činností v rozsahu – pracovní telefon, pracovní email, pracovní zařazení (funkce), pracovní email, společnost (zaměstnavatel), adresa zaměstnavatele nebo korespondenční adresa, fakturační údaje.

Účel zpracování

Všechny údaje o vás jsme získali na základě obchodního vztahu s vámi, vaším zaměstnavatelem nebo vašimi zaměstnanci.

Vaše údaje evidujeme a zpracováváme pouze za účelem budování tohoto obchodního vztahu, jsou zabezpečeny, nebudou zveřejněny ani předávány třetím stranám. 

Poskytování služeb, koupi produktů a plnění smlouvy

Vaše osobní údaje, které zpracováváme nezbytně potřebujeme k plnění smlouvy (např. zaslání přístupů do kurzu, prodeji a koupi zboží, dodání zboží, sepsání smluv).

Vedení účetnictví

 • Jste-li našimi zákazníky, vaše osobní údaje a fakturační údaje nezbytně potřebujeme, abychom vyhověli zákonné povinnosti pro vystavování a evidenci daňových dokladů.

Marketing – zasílání obchodních sdělení a e-mailingů (newsletterů) a organizování webinářů

 • Vaše údaje využíváme na základě vámi uděleného předešlého souhlasu za účelem přímého marketingu.
 • Byli bychom rádi kdybyste s námi zůstali v kontaktu a dostávali od nás i nadále konkrétní rady, postupy při měření, pozvánky na semináře, odborná školení, newslettery, které vás informují o aktuálním dění v oboru, přinášejí informace o produktech.

Váš souhlas se zpracováním vašich údajů, nebo zasíláním marketingové komunikace můžete kdykoliv odvolat zasláním vašeho požadavku na email info@blue-panther.cz.

Také máte právo na stejném emailu požádat o výmaz vašich údajů. Pokud tyto požadavky na změnu od vás neobdržíme, chtěli bychom vás informovat, že bereme váš předešlý souhlas za stále platný.

Fotografie a video záznamy

 • Na některých seminářích, odborných školeních, obchodních setkáních pořizujeme fotografickou dokumentaci, nebo video záznam.
 • Fotografie používáme v propagačních materiálech, především na webu a sociálních sítích.
 • U těchto materiálů nenajdete jména účastníků, jedině pokud by se jednalo o referenci a to na základě uděleného souhlasu.
 • Jestliže na záznamech nechcete být, nepodepisujte prosím na našich akcích kontaktní formulář, kterým svým podpisem udělujete také souhlas s užíváním.
 • Svůj dříve udělený souhlas můžete kdykoliv odvolat zasláním svého požadavku na email info@blue-panther.cz
 • Vaše osobní údaje si ponecháváme po dobu běhu promlčecích lhůt, pokud zákon nestanoví delší dobu k jejich uchování, nebo jsme v konkrétních případech neuvedli jinak.

Cookies

Při procházení našich webových stránek zaznamenáváme vaši IP adresu, jak dlouho se na stránce zdržíte a ze které stránky přicházíte.

Používání cookies pro měření návštěvnosti webu a přizpůsobení zobrazení webových stránek vnímáme jako svůj oprávněný zájem správce, neboť věříme, že díky tomu vám můžeme nabídnout ještě lepší služby.

Cookies pro cílení reklamy jsou zpracovávány jen na základě vašeho souhlasu.

Naše webové stránky lze procházet také v režimu, který neumožňuje sbírání osobních údajů. Používání cookies můžete na svém počítači v internetovém prohlížeči zakázat.

Zabezpečení a ochrana osobních údajů

Chráníme vaše osobní údaje v maximální možné míře pomocí moderních technologií, které odpovídají stupni technického rozvoje.

Chráníme je jako kdyby byli naše vlastní. Přijali jsme a udržujeme veškerá možná, aktuálně známá, technická a organizační opatření, která zamezují zneužití, poškození nebo zničení vašich osobních údajů.

Předání osobních údajů třetím osobám

K vašim osobním údajům mají přístup naši zaměstnanci a spolupracovníci jen v nezbytně nutných případech.

Jsou vázáni mlčenlivostí a proškoleni v oblasti bezpečnosti zpracování osobních údajů.

Většinu zpracovatelských operací zvládáme sami a nepotřebujeme k nim třetí strany.

Pro zajištění některých konkrétních zpracovatelských operací, které nedokážeme zajistit vlastními silami, využíváme služeb a aplikací zpracovatelů, kteří se na dané činnosti specializují. S těmito zpracovateli a poskytovateli služeb mále podepsány smlouvy obsahující podmínky ochrany dat v souladu s GDPR.

Jsou to poskytovatelé následujících platforem a služeb:

 • Fidea Accounting s.r.o. – účetní agentura
 • SKYLAB, spol. s r.o. – správce IT systému
 • Solitea Česká republika, a.s. – dodavatel účetního SW
 • Ideal Mělník a.s. –  Auditorská organizace v oblasti certifikace ISO 9000 a a ISO 17025
 • United Registrar of Systems Czech s.r.o. – URS – Certifikátor ISO 9000
 • ČIA – Český institut pro akreditaci – Akreditace kalibrační laboratoře podle ISO 17025
 • OXy Online s.r.o. – provozovatel e-shopu www.meraky.cz
 • Heyduk, Musil & Strnad s.r.o.- správce webu Blue-Panther.cz
 • Facebook – FB pixel
 • Google – Google Analytics
 • Smartsupport

Je možné, že se v budoucnu rozhodneme využít další aplikace či zpracovatele, pro usnadnění a zkvalitnění zpracování a lepší nabídku služeb našim zákazníkům.

Slibujeme vám však, že v takovém případě při výběru, budeme na zpracovatele klást minimálně stejné nároky na zabezpečení a kvalitu zpracování, jako na sebe.

Heuréka

Vaši spokojenost s nákupem zjišťujeme prostřednictvím e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky, do něhož je náš e-shop zapojen. Ty vám zasíláme pokaždé, když u nás nakoupíte, pokud ve smyslu § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti jejich zasílání neodmítnete. Zpracování osobních údajů pro účely zaslání dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky provádíme na základě našeho oprávněného zájmu, který spočívá ve zjišťování vaší spokojenosti s nákupem u nás. 

Pro zasílání dotazníků, vyhodnocování vaší zpětné vazby a analýz našeho tržního postavení využíváme zpracovatele, kterým je provozovatel portálu Heureka.cz; tomu pro tyto účely můžeme předávat informace o zakoupeném zboží a vaši e-mailovou adresu. Vaše osobní údaje nejsou při zasílání e-mailových dotazníků předány žádné třetí straně pro její vlastní účely. Proti zasílání e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky můžete kdykoli vyjádřit námitku odmítnutím dalších dotazníků pomocí odkazu v e-mailu s dotazníkem. V případě vaší námitky vám dotazník nebudeme dále zasílat.
 

Předávání dat mimo Evropskou unii

Data zpracováváme výhradně v Evropské unii nebo v zemích, které zajišťují odpovídající úroveň ochrany na základě rozhodnutí Evropské komise.

Vaše práva v souvislosti s ochranou osobních údajů

V souvislosti s ochranou osobních údajů máte řadu práv. Pokud budete chtít některého z těchto práv využít,

prosím, kontaktujte nás prostřednictvím e-mailu info@blue-panther.cz.

 • Máte právo na informace, které je plněno již touto informační stránku se zásadami zpracování osobních údajů.
 • Díky právu na přístup nás můžete kdykoli vyzvat a doložíme Vám ve lhůtě 30 dní, jaké vaše osobní údaje zpracováváme a proč.
 • Pokud se u vás něco změní nebo shledáte své osobní údaje neaktuální nebo neúplné, máte právo na doplnění a změnu osobních údajů.
 • Právo na omezení rozsahu osobních údajů nebo na omezení zpracování můžete využít, pokud se domníváte, že zpracováváme vaše nepřesné údaje, domníváte se, že provádíme zpracování nezákonně, ale nechcete všechny údaje smazat, nebo pokud jste vznesl námitku proti zpracování.
 • Právo na výmaz (být zapomenut). Vaším dalším právem je právo na výmaz (být zapomenut). Nechceme na vás zapomenout, ale pokud si to budete přát, máte na to právo. V takovém případě vymažeme veškeré vaše osobní údaje ze svého systému i ze systému všech dílčích zpracovatelů a záloh. Na zajištění práva na výmaz potřebujeme 30 dní. V některých případech jsme vázáni zákonnou povinností, a např. musím evidovat vystavené daňové doklady po lhůtu stanovenou zákonem. V tomto případě tedy smažeme všechny takové osobní údaje, které nejsou vázány jiným zákonem. 
Mlčenlivost

Přístup našich zaměstnanců k osobním údajům je omezen pouze na údaje relevantní pro jejich práci.

Dovolujeme si vás ujistit, že pokud naši zaměstnanci budou zpracovávat vaše osobní údaje, jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení vašich osobních údajů.

Tato mlčenlivost přitom trvá i po skončení závazkových vztahů s námi. Bez vašeho souhlasu nebudou vaše osobní údaje vydány žádné jiné třetí straně.

Kontaktní údaje

Pokud se na nás budete chtít s tématem ochrany osobních údajů obrátit, můžete nás kontaktovat na emailu info@blue-panther.cz.