Bezpečnostní informace

Provozovatel internetového obchodu Měřáky.cz prohlašuje, že veškeré osobní data jsou důvěrná a budou použity pouze pro interní potřebu a nebudou zveřejněny ani poskytnuty třetím osobám. Osobní informace jsou shromažďovány čistě z důvodů obchodních, logistických, statistických a marketingových.

Při nakládání s osobními údaji se provozovatel internetového obchodu zavazuje řídit Zákonem č.101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů. Bez souhlasu zákazníka není možné žádné osobní údaje dále předávat.

Zákazník využíváním služeb tohoto internetového obchodu dává souhlas ke shromažďování osobních dat. Při registraci jsou požadovány základní informace zákazníka, které jsou potřebné pro vyřízení objednávky. Zákazník má právo požádat o vymazání osobních údajů z databáze (zrušení registrace) a to písemnou formou - e-mailem.

Přístup registrovaným osobám do tohoto internetového obchodu je chráněn přístupovým heslem, proto prosíme, nenechávejte své heslo volně přístupné jiným osobám, aby nedošlo k nechtěnému zneužití Vašich údajů. Za zneužití přístupového hesla provozovatel nenese odpovědnost.