Přihlášení
Zaregistrovat se Zapomenuté heslo
Výrobci

Podmínky vrácení peněz

Zrušení objednávky, Vrácení zboží

Kupující,  který se řídí ustanoveními Občanského zákoníku  v platném znění a neuplatňuje "zboží" ve svém účetnictví má právo podle Občanského zákoníku odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží dle platných zákonů bez udání důvodu.

Kupující, který se řídí ustanoveními  Občanského zákoníku, v platném znění obchodující podle Živnostenského zákona, mající IČ a uplatňující "zboží" ve svém účetnictví má právo odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží jehož hodnota není vyšší než 40 000,- Kč bez DPH bez udání důvodu.

V tomto případě přijatá objednávka od kupujícího má platnost kupní smlouvy podle platného zákona a proto při jejím bezdůvodném zrušení je vrácení zboží považováno za bezdůvodné odstoupení od kupní smlouvy. V případě vrácení zboží v ceně nad 40 000,.Kč bez DPH bude účtována smluvní pokuta ve výši 20% z ceny objednaného zboží.

Prodávající tímto upozorňuje, že výše uvedené právo neslouží jako způsob řešení vrácení vadného nebo poškozeného zboží. K tomuto slouží reklamace dodávky.

Již dodané zboží může kupující vrátit z jiného důvodu než je vada výrobku do 14 dnů po jeho převzetí za výše uvedených podmínek a při splnění následujícího:

  a) zboží musí být kompletní, nepoužité a nepoškozené, schopné dalšího prodeje
  b) zboží musí být v originálních, nepoškozených obalech
  c) odeslat zásilku je nutné nejpozději do 14 dnů ode dne obdržení. Rozhodným dne je datum odeslání  zásilky.
  d) ve vrácené zásilce musí být přiložena kopie nákupního dokladu ke zboží, které je vraceno (dodací list) 
  e) kupujícímu bude vrácena pouze částka odpovídající ceně zboží uvedená ve faktuře, nikoli částka za námi a jím uhrazené poštovné a dopravné

I v takovémto případě je však kupující povinen uhradit storno poplatek. Konkrétní výši storno poplatku, která může být až do výše 75% z kupní ceny vráceného zboží, stanoví prodávající s ohledem na typ výrobku a zákon podle kterého se daný obchod řídí.

 Výše uvedené právo se nevztahuje na vrácené zboží, které bylo vráceno poškozené, nefunkční nebo použité.

 Při splnění všech výše uvedených podmínek pro vrácení zboží bude Kupujícímu zaslán daňový dobropis, po jeho podepsání a vrácení zpět na adresu provozovatele, bude převedena odpovídající částka na bankovní účet zákazníka.

V případě nesplnění některé z výše uvedených podmínek nebudeme moci bohužel akceptovat odstoupení od spotřebitelské či kupní smlouvy a zboží bude vráceno na náklady odesílajícího zpět.