Přihlášení
Zaregistrovat se Zapomenuté heslo
Výrobci
Anketa
Jak jste se dozvěděli o eshopu Měřáky.cz
17 % (6)
6 % (2)
0 % (0)
49 % (17)
9 % (3)
20 % (7)

Celkem hlasovalo: 35
Kontakt

Provozovna a odběrné místo:

  

Mezi Vodami 29

143 00 Praha 4 - Modřany

Tel.: +420 241 405 813
Fax: +420 241 773 251
E-mail: info@meraky.cz
Web: www.meraky.cz

Provozní doba:  8.00 - 16.30 hod

Název a sídlo provozovatele eshopu Meraky.cz:

Blue Panther s.r.o., Novodvorská 994, Praha 4

Tel: 241 762 724, e-mail: info@blue-panther.cz

IČO: 45272441, DIČ: 45272441

 

Pravidla soutěže o 9 zkoušeček

 1. Pořadatel Soutěže. Společnost Blue Panther s.r.o. se sídlem
  Novodvorská 994,142 21 Praha 4 - Braník IČ: 45272441 (dále jen „Pořadatel“), pořádá tuto spotřebitelskou soutěž  na webu www.meraky.cz (dále jen „Soutěž“), jejíž postup a podmínky upravují tato pravidla (dále jen „Pravidla“).
 2. Doba soutěže. Soutěž probíhá v době od 11. 3. 2019 do 22. 3. 2019 (dále jen „Doba soutěže“).
 3. Soutěžící. Soutěže se účastní každý spotřebitel (tzn. fyzická osoba, která nejedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání) nebo podnikatel (za podnikatele se považuje také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele), který má doručovací adresu na území České republiky nebo Slovenské republiky, který se v Době soutěže registruje na webu Měřáky.cz  (dále jen „Soutěžící“). Soutěžící musí být starší 18 let. Ze Soutěže jsou vyloučeni zaměstnanci Pořadatele a osoby těmto osobám blízké podle § 22 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
 4. Princip Soutěže. Úkolem soutěžícího je registrovat se na web www.meraky.cz a může tak učinit pouze jednou. Součást této registrace musí být i přihlášení k odběru novinek. Výběr je založen na náhodném výběru ze všech Soutěžících. 
 5. Výhra. Výhrou je 1x zkoušečka Fluke T6 – 1000, 3x zkoušečka Amprobe 2100 (Alpha, Beta, Gama), 5x zkoušečka Ideal 61-025.
 6. Kontaktování Výherce a podmínky čerpání Výhry. Pořadatel bude Výherce informovat o výhře písemně na email který Soutěžící uvede v soutěžním formuláři, nejpozději do 10 dnů od ukončení soutěže. S Výhercem se následně dohodne na způsobu předání Výhry. Standardní způsob předání výhry je odeslání výhry poštou na kontaktní adresu Výherce.
 7. Výherce bere na vědomí, že hodnotu Výhry nelze vyplatit v hotovosti a Výhra není soudně vymahatelná. Výherce bere současně na vědomí, že Výhra pro něho může mít daňové dopady, a s převzetím a užíváním Výhry mohou být spojeny povinnosti dle platných právních předpisů.
 8. Výhra nebude udělena v případě, že Pořadatel zjistí nebo bude mít oprávněné podezření na spáchání jakéhokoliv podvodného nebo nekalého jednání ze strany Soutěžícího či jiné osoby, která dopomohla danému Soutěžícímu k získání Výhry.
 9. Pokud nebude možné Výherce kontaktovat do 10 dní od data prvního kontaktu, propadá Výhra ve prospěch Pořadatele.
 10. Souhlas Soutěžícího. Registrací na web www.meraky.cz vyjadřuje Soutěžící souhlas s těmito Pravidly a bere na vědomí, že pro účely organizace Soutěže a po Dobu soutěže bude Pořadatel zpracovávat jeho osobní údaje, které Pořadateli poskytne. Poskytnutí údajů je dobrovolné. Domnívá-li se Soutěžící, že dochází ke zpracování osobních údajů v rozporu s ochranou soukromého nebo osobního života nebo se zákonem, může požádat Pořadatele o vysvětlení nebo o odstranění vadného stavu (zejména blokování, opravu, doplnění nebo likvidaci údajů).
 11. Pořadatel je oprávněn ze Soutěže vyřadit Soutěžící, kteří nesplňují podmínky stanovené těmito Pravidly anebo platnými právními předpisy.
 12. Pořadatel nenese odpovědnost za jakoukoliv technickou chybu při realizaci Soutěže, za doručení zprávy o Výhře, za doručení e-mailové zprávy dle čl. 6 těchto Pravidel ani za doručení Výhry. Pořadatel má právo konečného rozhodnutí ve všech záležitostech Soutěže včetně rozhodnutí o neudělení Výhry v Soutěži. Pořadatel má právo tuto Soutěž kdykoliv bez uvedení důvodu ukončit, zkrátit, prodloužit, odvolat a změnit její podmínky, a to i bez udělení Výhry. Soutěžící nemá právo na náhradu nákladů spojených s účastí v Soutěži, a to ani v případě změny těchto Pravidel.
 13. Pořadatel je oprávněn kdykoliv jednostranně změnit tato Pravidla. Není-li ve změně Pravidel uvedeno jinak, nabývá změna účinnosti dnem zveřejnění změny na www.meraky.cz
 14. Aktuální verze těchto Pravidel je v plném znění dostupná na www.meraky.cz
 15. Tato Pravidla jsou platná a účinná ode dne 11. 3. 2019. 

 

 

 

Napište nám
 *
 *
 *
 *
  *
Prosím vyplňte všechna pole označená *.